WEBVTT Kind: captions Language: fa Style: ::cue(c.colorCCCCCC) { color: rgb(204,204,204); } ::cue(c.colorE5E5E5) { color: rgb(229,229,229); } ## 00:00:09.080 --> 00:00:12.759 [موسیقی] 00:00:20.030 --> 00:00:32.730 [موسیقی] 00:00:34.360 --> 00:00:40.430 25 شب نیمه شب قبل از آن است 00:00:37.820 --> 00:00:42.440 اگر چهره ام را ترک کنم، توجیه می کنم 00:00:40.430 --> 00:00:43.460 به نظر می رسد فوق العاده خسته اما من واقعا می خواهم 00:00:42.440 --> 00:00:46.610 با این عالی این فیلم را به شما بسپارید 00:00:43.460 --> 00:00:49.160 پس زمینه بنابراین اینجا هی بروید چه اتفاقی می افتد 00:00:46.610 --> 00:00:52.100 همه چی چی رو خوشحال میکنه 00:00:49.160 --> 00:00:53.690 نقشه Nihon این اتاق ژاپنی است 00:00:52.100 --> 00:00:58.010 من اینجا در توکیو هستم این در واقع من است 00:00:53.690 --> 00:01:00.500 شب گذشته در ژاپن در سال 2017 و در ژاپن ماند 00:00:58.010 --> 00:01:04.309 من می خواهم ویدیو شما را به شما نشان دهم 00:01:00.500 --> 00:01:06.830 سال گذشته که تکنولوژی اخیر من است 00:01:04.309 --> 00:01:08.979 سفر ژاپن بنابراین این مجموعه ای از 00:01:06.830 --> 00:01:11.840 محصولاتی که من خریدم یا من 00:01:08.979 --> 00:01:13.040 در حالی که در ژاپن و همچنین به عنوان یک خریداری شده است 00:01:11.840 --> 00:01:14.900 چند چیز که به من فرستاده شده است 00:01:13.040 --> 00:01:17.150 برخی از آنها شما را می توانستند ببینند 00:01:14.900 --> 00:01:18.590 vlog های اخیر من اگر شما تا به حال نشده است 00:01:17.150 --> 00:01:20.210 آنها را چک کنید و سپس به من مشترک شوید 00:01:18.590 --> 00:01:22.369 کانال با لینک زیر و 00:01:20.210 --> 00:01:23.960 شما اطلاعیه ها و به روز رسانی ها را دریافت خواهید کرد 00:01:22.369 --> 00:01:26.570 فیلم های آینده بنابراین اجازه دهید شیرجه رفتن مستقیم 00:01:23.960 --> 00:01:28.280 به آن و از طریق این محصولات به طوری که 00:01:26.570 --> 00:01:30.040 اولین محصولی است که می خواهم نشان دهم 00:01:28.280 --> 00:01:32.479 در واقع چیزی است که من کشف کردم 00:01:30.040 --> 00:01:34.160 از طریق یوتیوب مورد علاقه من 00:01:32.479 --> 00:01:36.800 کانال ها اگر با آن آشنا نباشید 00:01:34.160 --> 00:01:38.510 بوتا لحظه ای او را قلاب می کند تا او را 00:01:36.800 --> 00:01:41.240 کمی جستجو آنلاین و به اشتراک گذاری برخی از عشق 00:01:38.510 --> 00:01:44.750 به ویژه - یک ویدیو در مورد سیاه و سفید 00:01:41.240 --> 00:01:47.480 کیسه قرمز v4 حالا این کیسه را روی او دیدم 00:01:44.750 --> 00:01:50.180 ویدئو و او به اندازه کافی برای رسیدن به 00:01:47.480 --> 00:01:52.010 به آنها بیفزایید و سپس آنها را رها کردند 00:01:50.180 --> 00:01:56.720 من گفتم و می خواهیم به شما این را بفرستیم 00:01:52.010 --> 00:02:01.280 کیسه و این خیلی خوب است بنابراین در اینجا آن است 00:01:56.720 --> 00:02:03.710 بنابراین این است که سیاه و سفید vber 4 در حال حاضر 00:02:01.280 --> 00:02:05.900 این احتمالا من فکر می کنم شاید یکی از 00:02:03.710 --> 00:02:07.790 کوله پشتی مدولار شما می توانید 00:02:05.900 --> 00:02:08.720 در واقع خرید این است که در واقع یک 00:02:07.790 --> 00:02:11.209 مدل نمونه اولیه 00:02:08.720 --> 00:02:13.130 تقریبا به قطعه نهایی تقدیم می شود 00:02:11.209 --> 00:02:14.540 اما آنها این را به من زود فرستادند 00:02:13.130 --> 00:02:16.340 من در طول زمان از آن استفاده کرده ام 00:02:14.540 --> 00:02:18.950 من در ژاپن هستم و آن را آزمایش می کنم 00:02:16.340 --> 00:02:20.480 و این یک کیسه بزرگ است بنابراین اجازه دهید من 00:02:18.950 --> 00:02:22.280 شما را از طریق آنچه که انجام می دهد ، اجرا کنید 00:02:20.480 --> 00:02:24.220 کوله پشتی سیاه و سفید کاملا مدولار است 00:02:22.280 --> 00:02:27.080 کیسه ای به این معنی که می توانید 00:02:24.220 --> 00:02:28.850 همه چیز را در داخل بخش بندی کنید 00:02:27.080 --> 00:02:31.280 کیسه خود را، بنابراین شما می توانید تخم مرغ در داخل 00:02:28.850 --> 00:02:33.140 کیسه ها را برای راحت تر کشیدن چیزها 00:02:31.280 --> 00:02:36.350 خارج شده و چیزها را بسته به آنچه که 00:02:33.140 --> 00:02:38.540 شما برای آن روز برای مثال شما نیاز دارید 00:02:36.350 --> 00:02:41.240 می تواند در این کیف جداگانه داشته باشد 00:02:38.540 --> 00:02:43.250 کیسه های دوربین و همچنین کیسه ای برای شما 00:02:41.240 --> 00:02:43.680 اتهامات کابل و موارد دیگر و سپس 00:02:43.250 --> 00:02:45.510 مجموعه ای 00:02:43.680 --> 00:02:47.459 کیسه را برای لباس خود چک کنید 00:02:45.510 --> 00:02:48.930 در هتل شما کابل های خود را بیرون می آورید 00:02:47.459 --> 00:02:51.540 و اتهاماتی که از لباس شما می گیرید 00:02:48.930 --> 00:02:53.870 شما پس از آن دایره ای برای روز اضافی دارید 00:02:51.540 --> 00:02:56.760 اما شما می توانید بخش دوربین خود را ترک کنید 00:02:53.870 --> 00:02:58.140 به طور کامل دست نخورده یا شما می توانید از آن خارج شوید 00:02:56.760 --> 00:03:00.359 و شما می توانید چیزهای دیگر را جایگزین کنید 00:02:58.140 --> 00:03:02.459 آن را کاملا قابل تنظیم در 00:03:00.359 --> 00:03:05.609 در داخل کیسه با استفاده از اختصاصی 00:03:02.459 --> 00:03:08.040 اتصال مدولار واقعا شبیه است 00:03:05.609 --> 00:03:09.599 راه فوق العاده مغناطیسی که کیسه درست است 00:03:08.040 --> 00:03:11.670 نوع اسلات را به کیسه ای که واقعا است 00:03:09.599 --> 00:03:14.129 کاملا خنک و آن کیسه های خود می توانند 00:03:11.670 --> 00:03:15.540 به طور جداگانه به طور جداگانه با یک استفاده می شود 00:03:14.129 --> 00:03:17.430 بند شانه اضافی و یا شما می توانید 00:03:15.540 --> 00:03:19.769 فشرده سازی آنها و مانند فشار دادن 00:03:17.430 --> 00:03:22.049 تمام هوا از آنها خارج می شود و فقط این است 00:03:19.769 --> 00:03:24.209 داخل کیسه در خارج از شما 00:03:22.049 --> 00:03:26.189 می تواند در آستین لپ تاپ خود را اضافه کنید که 00:03:24.209 --> 00:03:27.540 باز خواهد شد تا شما از طریق پرواز 00:03:26.189 --> 00:03:28.769 امنیت فرودگاه شما می توانید در آن اضافه کنید 00:03:27.540 --> 00:03:30.659 تسمه های جداگانه 00:03:28.769 --> 00:03:32.310 شما می توانید دسته ای را به آن اضافه کنید 00:03:30.659 --> 00:03:34.739 شما را نیز ببرید 00:03:32.310 --> 00:03:36.510 گزینه ای برای سه پایه که می توانید پیکربندی کنید 00:03:34.739 --> 00:03:38.280 اگر بخواهی می توانید آن را به هر دو طرف ببرید 00:03:36.510 --> 00:03:40.290 اضافه کردن تسمه فشرده در خارج 00:03:38.280 --> 00:03:42.840 اگر می خواهید، می توانید تسمه های کامل را اضافه کنید 00:03:40.290 --> 00:03:44.639 ضمیمه چیز در شما می توانید خیلی با انجام 00:03:42.840 --> 00:03:47.189 این واقعا بسیار خنک است به طوری که شما 00:03:44.639 --> 00:03:48.479 می تواند بگوید کیسه باز می شود تا به طور کامل برای دادن 00:03:47.189 --> 00:03:50.729 شما تعمیرات اساسی کامل می کنید 00:03:48.479 --> 00:03:53.370 در حال حاضر در کیسه ای که دوستش دارم این است 00:03:50.729 --> 00:03:55.079 این داخلی داخلی سیاه و سفید شما نیست 00:03:53.370 --> 00:03:56.579 برخی از مواد سبک در آنجا وجود دارد 00:03:55.079 --> 00:03:59.099 در واقع بدان معنی است که شما می توانید موارد را پیدا کنید 00:03:56.579 --> 00:04:01.919 در کیسه چند بار من به یک نگاه 00:03:59.099 --> 00:04:03.329 کیسه و فقط سیاه و شانس است 00:04:01.919 --> 00:04:05.370 اشیائی که در آنجا وجود داشتم 00:04:03.329 --> 00:04:07.139 همچنین سیاه و سفید است و برای پیدا کردن آن بسیار سخت است 00:04:05.370 --> 00:04:09.209 چیزهایی که در کیسه نیست اگر واقعا نمیتوانید 00:04:07.139 --> 00:04:10.949 نگاه در کیسه درستی بنابراین داشتن یک 00:04:09.209 --> 00:04:12.930 داخلی داخلی واقعا خوب است با این 00:04:10.949 --> 00:04:16.380 این یک کیسه بزرگ است که نمی خواهم دروغ بگویم 00:04:12.930 --> 00:04:18.329 این یک کیسه بزرگ آن را نیز نوع است 00:04:16.380 --> 00:04:18.989 وقتی که آن را کاملا 00:04:18.329 --> 00:04:21.449 خالی 00:04:18.989 --> 00:04:23.729 من فکر می کنم که بو در ویدیوش اشاره کرد که 00:04:21.449 --> 00:04:25.919 وزن آن چهار کیلو وزن دارد که خالی است 00:04:23.729 --> 00:04:28.560 اگر واقعا واقعا کیسه ای سنگین است 00:04:25.919 --> 00:04:30.419 صادقانه اما آن را احساس نمی کند 00:04:28.560 --> 00:04:32.820 سنگین هنگامی که آن را در پشت خود را پوشش 00:04:30.419 --> 00:04:35.310 در بند بسیار زیبا و گرد است و 00:04:32.820 --> 00:04:36.720 این بسیار راحت است 00:04:35.310 --> 00:04:38.430 که شما واقعا وزن را احساس نمی کنید 00:04:36.720 --> 00:04:40.440 و حتی زمانی که شما آن را پر از کامل بسته بندی شده 00:04:38.430 --> 00:04:43.889 لباس و چیزهای دیگر، بنابراین من از این به عنوان استفاده کنید 00:04:40.440 --> 00:04:46.169 من حدس می زنم یک کیسه آخر هفته برای Elian 00:04:43.889 --> 00:04:47.520 من خودم وقتی به Osaka رفتیم 00:04:46.169 --> 00:04:50.340 برای چند شب روز دیگر آن را 00:04:47.520 --> 00:04:53.340 تمام لباس های ما و دیگران را حمل کرد 00:04:50.340 --> 00:04:55.320 چیزهای دنده روز مانند یک کیسه قطار است 00:04:53.340 --> 00:04:57.360 آن است برخی از تجهیزات دوربین در آن 00:04:55.320 --> 00:04:59.039 فقط چیزهای زیادی در آنجا وجود داشت 00:04:57.360 --> 00:05:01.650 برای دو روز که در اوزاکا بودند 00:04:59.039 --> 00:05:04.139 برای این که من هستم ، یک راه کامل بود 00:05:01.650 --> 00:05:05.610 استفاده از کیسه روزانه من است مطمئن نیستم 00:05:04.139 --> 00:05:07.860 هنوز خیلی بزرگ است 00:05:05.610 --> 00:05:10.469 من فقط می توانم آن را برای آن ها استفاده کنم 00:05:07.860 --> 00:05:12.900 سفرهای بزرگتر به ویژه با لباس 00:05:10.469 --> 00:05:15.479 اگر می خواهید از یک اختصاص داده شده استفاده کنید 00:05:12.900 --> 00:05:17.340 کیسه دوربین شما می توانید آن را به صورت شخصی انجام دهید 00:05:15.479 --> 00:05:19.020 من آن را به عنوان راهی برای حمل و نقل استفاده می کنم 00:05:17.340 --> 00:05:21.449 تجهیزات دوربین از یک مکان به 00:05:19.020 --> 00:05:23.460 در عوض داشتن آن در روز دیگر 00:05:21.449 --> 00:05:25.770 گرفتن چیزها در داخل و خارج اما این یک است 00:05:23.460 --> 00:05:27.449 کیسه ستاره ای و من واقعا هیجان زده هستم 00:05:25.770 --> 00:05:28.740 ببینید چه چیزی در آینده تولید می کنند و 00:05:27.449 --> 00:05:30.900 من فکر می کنم این واقعا محبوب خواهد بود 00:05:28.740 --> 00:05:32.569 در میان مردم تا برو و چک کردن کجا 00:05:30.900 --> 00:05:34.979 شما می توانید این را در لینک زیر خریداری کنید 00:05:32.569 --> 00:05:36.240 و اگر شما می توانید دست خود را بر روی آن را دریافت کنید 00:05:34.979 --> 00:05:38.849 قطعا برو و نگاهی به 00:05:36.240 --> 00:05:41.279 کیفیت ساخت در آن آن را بسیار شبیه به خوب 00:05:38.849 --> 00:05:43.919 این فکر بسیار قرار داده و به دیده ام و نه 00:05:41.279 --> 00:05:45.960 یک کیسه در مدت زمان طولانی در واقع شاید همیشه 00:05:43.919 --> 00:05:47.639 شاید هرگز این فکر را ندیده ام 00:05:45.960 --> 00:05:49.199 قرار داده شده در کوله پشتی آن واقعا کاملا 00:05:47.639 --> 00:05:50.699 خنک بنابراین فقط می خواهم یک فریاد عظیم می گویند 00:05:49.199 --> 00:05:52.830 به رنگ سیاه و سفید برای ارسال آن به 00:05:50.699 --> 00:05:55.710 من آن را یک کیسه واقعا بزرگ برای استفاده شده است 00:05:52.830 --> 00:05:57.599 و من نمی توانم آنرا به اندازه کافی از آن صحبت کنم 00:05:55.710 --> 00:05:59.370 درس بعدی که اگر آن را دیدی 00:05:57.599 --> 00:06:04.740 بقیه کانال من که الان می دونم 00:05:59.370 --> 00:06:06.990 این fujifilm x100t جعبه من است 00:06:04.740 --> 00:06:09.599 واقعا مطمئن نیستم چرا که من قبلا 00:06:06.990 --> 00:06:11.009 آن را از اشکالات برداشته ، بنابراین من بوده ام 00:06:09.599 --> 00:06:13.440 با استفاده از این دوربین تمام وقت ما 00:06:11.009 --> 00:06:15.330 در ژاپن بوده است و من خیلی خوب هستم 00:06:13.440 --> 00:06:17.580 در واقع انجام یک بررسی جداگانه در مورد این 00:06:15.330 --> 00:06:19.440 اما من می خواستم به آن شامل در این 00:06:17.580 --> 00:06:21.389 چرا که این البته اخیرا است 00:06:19.440 --> 00:06:23.129 این فن آوری از سفر ژاپن من این است 00:06:21.389 --> 00:06:26.279 احتمالا یکی از مورد علاقه منه 00:06:23.129 --> 00:06:28.349 شاید پنج سال گذشته خریداری شود 00:06:26.279 --> 00:06:30.240 یا چیزی است که قطعا مورد علاقه من است 00:06:28.349 --> 00:06:32.039 خرید سال من آن را دوست داشتم 00:06:30.240 --> 00:06:33.150 تصاویری که من توانستم بگیرم 00:06:32.039 --> 00:06:35.550 از این و شما این را دیدید 00:06:33.150 --> 00:06:37.099 در فیلم قبلی من و من قصد دارم به 00:06:35.550 --> 00:06:40.529 در این باره پست وبلاگ را نیز انجام دهید 00:06:37.099 --> 00:06:42.689 آنها فقط با کیفیت خوب هستند 00:06:40.529 --> 00:06:47.219 این وضوح آن قابلیت استفاده است 00:06:42.689 --> 00:06:48.870 دوستانه و فقط دعوت به من فقط 00:06:47.219 --> 00:06:52.409 من نمی توان به اندازه کافی از این صحبت می کنند 00:06:48.870 --> 00:06:56.250 دوربین آن را برای من به عنوان یک سفر مناسب است 00:06:52.409 --> 00:07:00.240 همدم به عنوان یک لنز تک شما چه چیزی را دریافت می کنید 00:06:56.250 --> 00:07:02.250 شما می خواهید این همان چیزی است که من گفتم 00:07:00.240 --> 00:07:04.169 من یک ویدیو بازنگری جداگانه انجام می دهم 00:07:02.250 --> 00:07:05.940 در واقع فیلم که تا به امروز من حدس می زنم 00:07:04.169 --> 00:07:08.639 ذکر شایسته به آن نیز همین است 00:07:05.940 --> 00:07:10.380 یک باتری ثانویه برای آن است 00:07:08.639 --> 00:07:10.960 خرید تکنولوژی در حال حاضر در همان زمان من 00:07:10.380 --> 00:07:13.240 آن را خریدم 00:07:10.960 --> 00:07:15.250 فیلم برخی از شما چشمان نازک است 00:07:13.240 --> 00:07:18.490 ممكن است در پرداخت I وجود داشته باشد 00:07:15.250 --> 00:07:21.099 نیز خریداری سوار videomicro در حال حاضر این 00:07:18.490 --> 00:07:22.990 یک میکروفون تفنگ کوچکتر است 00:07:21.099 --> 00:07:25.300 در مقایسه با میکروفن ویدئو که من بودم 00:07:22.990 --> 00:07:27.849 با استفاده از قبل و من به دنبال 00:07:25.300 --> 00:07:30.340 برای یک میکروفون کوچکتر اما 00:07:27.849 --> 00:07:31.900 من هم واقعا نیاز به چیزی داشتم 00:07:30.340 --> 00:07:33.940 جایگزین میکروفن ویدئو پرو، زیرا آن را 00:07:31.900 --> 00:07:36.250 شروع به شکستن در نوع cackle و من 00:07:33.940 --> 00:07:38.080 فکر می کنم فقط چندین نفر بوده اند 00:07:36.250 --> 00:07:40.870 سفرهایی مانند فقط در یک کیسه 00:07:38.080 --> 00:07:42.190 فقط روزهای سختی را سپری می کنم 00:07:40.870 --> 00:07:45.639 جایگزین آن با چیزی بسیار کوچکتر است 00:07:42.190 --> 00:07:47.590 اما کیفیت هنوز هم امیدوارم فقط 00:07:45.639 --> 00:07:50.650 به عنوان خوب من استفاده از آن را برای گذشته است 00:07:47.590 --> 00:07:53.259 مانند چهار vlog یا چیزی که فکر می کنم 00:07:50.650 --> 00:07:55.509 کیفیت صوتی آن کاملا خوب نیست 00:07:53.259 --> 00:07:58.090 به عنوان پروژکتور میکروفن ویدئو که قطعا دارد 00:07:55.509 --> 00:08:00.099 بیشتر شبیه به صدای باس دوم صدای 00:07:58.090 --> 00:08:01.720 من واقعا در حال حاضر از آن استفاده می کنم و 00:08:00.099 --> 00:08:04.000 یک چیز که من متوجه شده ام این است 00:08:01.720 --> 00:08:05.440 هنگامی که از پشت دوربین صحبت می کنید 00:08:04.000 --> 00:08:07.630 من گاهی اوقات این کار را انجام می دهم وقتی که هستم 00:08:05.440 --> 00:08:09.009 vlogging به نظر می رسد مانند صدای 00:08:07.630 --> 00:08:11.050 شما در کمی از یک اتاق عجیب و غریب هستید 00:08:09.009 --> 00:08:14.740 اما بهتر از یک میکروفن حرفه ای است 00:08:11.050 --> 00:08:16.449 که بسیار خفیف بود بنابراین نمیتوانست 100٪ برنده شود 00:08:14.740 --> 00:08:18.789 بر روی آن اما این یک میکروفون است که من هستم 00:08:16.449 --> 00:08:20.889 مورد نیاز است زیرا من نیاز به جایگزین کردن خود دارم 00:08:18.789 --> 00:08:23.470 یکی دیگر و من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم 00:08:20.889 --> 00:08:25.690 من بیشتر از باد تحت تاثیر قرار گرفته ام 00:08:23.470 --> 00:08:28.599 فیلتر بر روی آن بسیار بزرگ است بسیار زیبا است 00:08:25.690 --> 00:08:30.880 متراکم و درست کار می کند 00:08:28.599 --> 00:08:34.599 در مقایسه با فیلتر باد من در ویدیو 00:08:30.880 --> 00:08:36.399 میکروفن طرفدار است که فقط زباله است 00:08:34.599 --> 00:08:37.750 که خوب جاذب قرمز شوک کت بر روی آن 00:08:36.399 --> 00:08:39.279 و اما فقط نوع نگه داشتن 00:08:37.750 --> 00:08:40.959 میکروفون خوب و پایدار بدون آن است 00:08:39.279 --> 00:08:43.000 دست زدن به هر یک از بیت ها و ایجاد 00:08:40.959 --> 00:08:45.550 سر و صدای خیلی زود ، من یک شرکت داشتم 00:08:43.000 --> 00:08:47.230 حالا یک استودیو به من نزدیک شده است 00:08:45.550 --> 00:08:49.990 شرکت سوئدی که هدفون را تولید می کند 00:08:47.230 --> 00:08:52.240 و این گوشی های جدید و اینها هستند 00:08:49.990 --> 00:08:54.310 جفت اترنت بلوتوث آنها هستند 00:08:52.240 --> 00:08:56.350 در گوش انواع و شما می توانید آن را برای اتصال 00:08:54.310 --> 00:08:58.209 هر چی که خوشگل باشه مثل 00:08:56.350 --> 00:08:59.980 گوشی های هوشمند خود و بدیهی است که شما 00:08:58.209 --> 00:09:01.959 لپ تاپ، پس آنها این را فرستادند 00:08:59.980 --> 00:09:04.029 گوشی ها و من آنها را آزمایش کرده ام 00:09:01.959 --> 00:09:06.520 کمی بیش از چند هفته گذشته 00:09:04.029 --> 00:09:09.579 در حالی که من در ژاپن بوده ام لطفا بهانه ای 00:09:06.520 --> 00:09:12.490 دلسوزی برای آنها یک تازه خریداری کردم 00:09:09.579 --> 00:09:14.230 شلوار جین و بسیاری از رنگ آنها 00:09:12.490 --> 00:09:16.720 شلوار آبی بود، اما به نوعی رنگ قرمز بود 00:09:14.230 --> 00:09:19.180 بیرون آمدن و همه آنها این است 00:09:16.720 --> 00:09:20.680 در جیب من بود، بنابراین برای من عذرخواهی می کنم 00:09:19.180 --> 00:09:23.079 این در حال حاضر بهتر نیست 00:09:20.680 --> 00:09:24.310 اما جفت سفید را در گل رز کردم 00:09:23.079 --> 00:09:26.350 طلا 00:09:24.310 --> 00:09:28.899 و آنها بر روی سر خود را مانند آن شکاف 00:09:26.350 --> 00:09:31.779 آنها را در کنار آنها پاپ کنید و آنها را در کنار یکدیگر قرار دهید 00:09:28.899 --> 00:09:34.779 پس از آن برای بلوتوث خود کنترل دارید 00:09:31.779 --> 00:09:36.490 آن را بسیار سریع اتصال آن را به عنوان من کار می کند 00:09:34.779 --> 00:09:39.279 انتظار داشتم که بتوانم موسیقیم را بازی کنم 00:09:36.490 --> 00:09:42.069 نرخ پاسخ واقعا سریع است 00:09:39.279 --> 00:09:43.930 تاخیر واقعا بیش از حد با آن من 00:09:42.069 --> 00:09:46.180 گوشی جدید بلوتوث جدیدی هستم 00:09:43.930 --> 00:09:48.309 واقعا مطمئن نیستم که چه چیزی می توانم بگویم 00:09:46.180 --> 00:09:50.199 با این حال، من می توانم بگویم 00:09:48.309 --> 00:09:52.149 بر روی کیفیت صوتی این مقایسه شده است 00:09:50.199 --> 00:09:54.309 فقط اپل اپدیت های استاندارد اپل 00:09:52.149 --> 00:09:56.620 این ها به عنوان یک باس بزرگ نیستند 00:09:54.309 --> 00:09:58.720 پاسخ اگر دوست دارید که bassy واقعی است 00:09:56.620 --> 00:10:00.329 صدا به موسیقی شما مخصوصا اگر شما 00:09:58.720 --> 00:10:03.639 گوش دادن به بسیاری از موسیقی الکترونیکی 00:10:00.329 --> 00:10:05.079 این ممکن است گوشی های مناسب نباشد 00:10:03.639 --> 00:10:07.629 برای شما اما اگر فقط هستید 00:10:05.079 --> 00:10:10.629 علاقه مند به موسیقی استاندارد اگر شما 00:10:07.629 --> 00:10:12.639 اگر بخواهید ترجیح می دهید بیشتر از همه چیز پاپ کنید 00:10:10.629 --> 00:10:14.769 میخواهید فقط برای مجموعه ای از گوشی های هوشمند a 00:10:12.639 --> 00:10:17.680 عالی برای تماس شما ساخته شده است 00:10:14.769 --> 00:10:19.720 میکروفون در اینجا است که همچنین می تواند یک باشد 00:10:17.680 --> 00:10:21.009 گزینه خوبی برای شما اما مانند من گفت 00:10:19.720 --> 00:10:23.439 اینها برای من فرستاده شده و من بوده ام 00:10:21.009 --> 00:10:25.449 آزمایش آنها و لذت بردن از آنها آره 00:10:23.439 --> 00:10:27.339 این گوشی های استودیویی در گل رز هستند 00:10:25.449 --> 00:10:29.079 طلا من نیز باید اشاره کنم که این کار را می کند 00:10:27.339 --> 00:10:30.370 در واقع با یک کیسه کوچک می آید بنابراین من 00:10:29.079 --> 00:10:33.129 احتمالا باید گوشی را نگه داشته باشد 00:10:30.370 --> 00:10:35.559 در اینجا جیب من در جیب من نیست 00:10:33.129 --> 00:10:37.809 تمام جسد از شلوار جین می تواند داشته باشد 00:10:35.559 --> 00:10:39.339 قدرت را واقعا کثیف ساخت اما آره 00:10:37.809 --> 00:10:41.740 سلام حداقل این گوشی نیست 00:10:39.339 --> 00:10:43.230 مورد بعدی از شرکت دیگری است 00:10:41.740 --> 00:10:45.759 که من هم در گذشته کار کرده ام 00:10:43.230 --> 00:10:48.910 این است که از حالا میخواهم تلفظ کنم 00:10:45.759 --> 00:10:51.970 این به عنوان Zion اما من در واقع مطمئن نیستم 00:10:48.910 --> 00:10:54.819 چگونه آن را به دلیل آن یک 00:10:51.970 --> 00:10:56.290 شرکت چینی و من فقط می دانم که 00:10:54.819 --> 00:10:57.639 فونتیکس کمی متفاوت است بنابراین من 00:10:56.290 --> 00:10:59.559 در واقع آنها را ایمیل می فرستادم و گفتم که می تواند 00:10:57.639 --> 00:11:02.500 شما به من بگویید چطور شما این را می گوئید 00:10:59.559 --> 00:11:05.529 و من هنوز نمی توانم آن را به درستی بگویم 00:11:02.500 --> 00:11:07.750 نمیتوانم صدای صحیح را بگویم 00:11:05.529 --> 00:11:09.670 بنابراین من فقط این کلیپ صوتی را پخش خواهم کرد که چگونه 00:11:07.750 --> 00:11:13.240 گفته می شود گفته می شود آن نوعی است 00:11:09.670 --> 00:11:14.709 کمی مانند guen اما آن را مانند جینگ است 00:11:13.240 --> 00:11:16.420 به تن های مختلف در وجود دارد 00:11:14.709 --> 00:11:18.759 زبان است که شما نیاز به پایبندی به من 00:11:16.420 --> 00:11:20.860 فکر می کنم چهار تن متفاوت و من وجود دارد 00:11:18.759 --> 00:11:23.139 نمی توانم آن را درست کنم، بنابراین این است 00:11:20.860 --> 00:11:26.290 در حال حاضر این صحیح است 00:11:23.139 --> 00:11:27.970 تثبیت کننده مخصوص تلفن های هوشمند آن است 00:11:26.290 --> 00:11:30.129 در اینجا این مورد کوچک کمی سخت است 00:11:27.970 --> 00:11:32.439 یا اجازه دهید به نوعی مانند نرم سخت بگیریم 00:11:30.129 --> 00:11:36.360 مورد، بنابراین اگر ما آن را باز کنیم ، به نظر می رسد مثل یک 00:11:32.439 --> 00:11:39.370 انگشت کوچک و اگر ما باز کنیم 00:11:36.360 --> 00:11:41.560 و در داخل و در اصل نگاه کنید 00:11:39.370 --> 00:11:43.840 شما گوشی های هوشمند خود را قرار داده و به 00:11:41.560 --> 00:11:45.550 تثبیت کننده و آن را روشن کنید و شما 00:11:43.840 --> 00:11:48.100 اتصال Bluetooth داشته باشید و می توانید 00:11:45.550 --> 00:11:50.440 استفاده از این برای تثبیت عکس های خود و شما 00:11:48.100 --> 00:11:52.960 در واقع می تواند کلیپ های واقعا بزرگ را فیلم کند 00:11:50.440 --> 00:11:55.720 با استفاده از آی فون خود و یا شما می دانید 00:11:52.960 --> 00:11:58.270 اسمارتفون اندروید و یا هر استفاده دیگری 00:11:55.720 --> 00:11:59.800 این در ابتدا من فکر کردم این است 00:11:58.270 --> 00:12:01.180 رفتن به داستان های اینستاگرم عالی است 00:11:59.800 --> 00:12:03.280 و من در واقع ما قرار داریم 00:12:01.180 --> 00:12:05.650 با هم یک ویدیو جداگانه در مورد چگونگی 00:12:03.280 --> 00:12:08.500 داستان های مورد علاقه خود را با استفاده از این موضوع بهبود بخشید 00:12:05.650 --> 00:12:11.050 با این حال متاسفانه این کار نمی کند 00:12:08.500 --> 00:12:12.970 و همچنین در حالت عمودی این کامل است 00:12:11.050 --> 00:12:14.710 اگر می خواهید از حالت افقی به عنوان شما استفاده کنید 00:12:12.970 --> 00:12:16.240 خودتان یک میکروفون اختصاصی برای 00:12:14.710 --> 00:12:17.770 گوشی هوشمند شما و اگر واقعا میخواهید 00:12:16.240 --> 00:12:19.210 برای گرفتن فیلم یا شروع یک 00:12:17.770 --> 00:12:21.310 کانال YouTube این چیزی است 00:12:19.210 --> 00:12:25.060 که واقعا گام تا بازی خود را برای 00:12:21.310 --> 00:12:28.860 من فکر می کنم فیلم پایدار واقعا است 00:12:25.060 --> 00:12:32.650 برتر از فیلم های لقب یا ضعیف 00:12:28.860 --> 00:12:34.600 هر چیزی که شما می توانید به طور کلی ایجاد کنید 00:12:32.650 --> 00:12:36.790 من می گویم کیفیت بالاتر از آنچه می دهد 00:12:34.600 --> 00:12:39.420 شما می توانید از فیلم با وضوح بالاتر دریافت کنید 00:12:36.790 --> 00:12:41.980 اگر شما می توانید بر روی این خرس با من باشید 00:12:39.420 --> 00:12:44.260 بله با وضوح بالا عالی است اما اگر 00:12:41.980 --> 00:12:46.660 فیلم خیلی بد است که مهم نیست 00:12:44.260 --> 00:12:48.460 در صورتی که شما خیلی خوب نیستید ، در 4 کیلوگرم است 00:12:46.660 --> 00:12:50.530 نگه داشتن یک دوربین ثابت و سپس چیزی 00:12:48.460 --> 00:12:52.690 مانند این واقعا یک جانشین زندگی است 00:12:50.530 --> 00:12:55.330 برای شما نیز دوربین های روی 00:12:52.690 --> 00:12:57.610 گوشی های هوشمند این روزها خوب شما 00:12:55.330 --> 00:13:00.280 واقعا می تواند برخی از محتوای شگفت انگیز را تولید کند 00:12:57.610 --> 00:13:02.710 این البته قیمت به پرداخت برای دریافت یک 00:13:00.280 --> 00:13:04.570 از اینها، اما آنها نسبتا ارزان هستند 00:13:02.710 --> 00:13:06.490 در طرح بزرگ از چیزهای در مقایسه 00:13:04.570 --> 00:13:08.680 به تجهیزات دوربین دیگر چیزی که من دوست دارم 00:13:06.490 --> 00:13:10.480 در مورد این است که شما باید آن صهیون را داشته باشید 00:13:08.680 --> 00:13:12.070 برنامه اختصاصی که می توانید از طریق آن متصل شوید 00:13:10.480 --> 00:13:14.500 بلوتوث و شما می توانید بر روی برخی تنظیم کنید 00:13:12.070 --> 00:13:16.870 حالت های شما می توانید موقعیت را از می گویند 00:13:14.500 --> 00:13:19.870 اینجا به اینجا و دوربین درست خواهد شد 00:13:16.870 --> 00:13:21.790 کار خوبی از آن شما همچنین می توانید استفاده کنید 00:13:19.870 --> 00:13:23.830 آن را به زوم شما می توانید شروع و متوقف کردن با 00:13:21.790 --> 00:13:25.510 دکمه های جانبی و شما باید 00:13:23.830 --> 00:13:28.270 جوی استیک کوچک، بنابراین شما می توانید خاموش من را انجام دهید 00:13:25.510 --> 00:13:30.670 کنترل و اختصاص داده شده حرکات با 00:13:28.270 --> 00:13:33.640 جوی استیک خود را بله بله این زحل است 00:13:30.670 --> 00:13:34.990 3 صاف و بسیار شیرین است 00:13:33.640 --> 00:13:37.780 بنابراین یک مورد دیگر که من آن را برداشت کردم 00:13:34.990 --> 00:13:40.240 همچنین مربوط به دوربین ها و فیلم برداری این است 00:13:37.780 --> 00:13:42.280 یک برش کوچک است که نوع اسلات است 00:13:40.240 --> 00:13:44.020 به سه پایه سوار دوربین خود را و 00:13:42.280 --> 00:13:46.840 در اینجا یک کفش گرم کمی وجود دارد 00:13:44.020 --> 00:13:48.660 و شما را قادر می سازد که نوعی از آن داشته باشید 00:13:46.840 --> 00:13:50.009 داغ داغ ساقه 00:13:48.660 --> 00:13:52.319 بیرون آمدن کنار دوربین خود را به عنوان 00:13:50.009 --> 00:13:55.560 به همین ترتیب، من هم همینطور 00:13:52.319 --> 00:13:58.709 کردم دلیل این است که من هم این این رو 00:13:55.560 --> 00:14:00.959 یک لامپ کوچک LED آن را به عنوان از مشخص شده است 00:13:58.709 --> 00:14:02.970 یک شرکت به نام LPL من این را انتخاب کردم 00:14:00.959 --> 00:14:04.709 دوربین Yodobashi در حال حاضر این قدرتمند است 00:14:02.970 --> 00:14:06.660 چراغ نور کم، بنابراین قصد دارم 00:14:04.709 --> 00:14:08.670 این است که من این را می بینم 00:14:06.660 --> 00:14:11.160 طرف سونی من A7R در حالی که برخی vlogging 00:14:08.670 --> 00:14:12.899 به طور بالقوه اگر من در شب یا 00:14:11.160 --> 00:14:14.100 جایی که واقعا روشن نیست 00:14:12.899 --> 00:14:15.899 و من هنوز می توانم کوه داغ کفش داشته باشم 00:14:14.100 --> 00:14:17.579 در صورتی که میکروفون من مقاومت کند 00:14:15.899 --> 00:14:18.269 یا من می توانم آن را معکوس و آن را به انجام 00:14:17.579 --> 00:14:19.589 راه دیگری در اطراف 00:14:18.269 --> 00:14:22.139 بسته به نوعی که می خواهم آن را تنظیم کنم 00:14:19.589 --> 00:14:24.839 من می توانم نور را پایین بیاورم تا اینطور نیست 00:14:22.139 --> 00:14:27.750 خیلی خیره کننده همه من می توانم در حال حاضر مشاهده 00:14:24.839 --> 00:14:29.759 این فقط مستطیل سبز عجیب و غریب است اما هنوز 00:14:27.750 --> 00:14:32.879 این یک چراغ قدرتمند کمی آن LED است 00:14:29.759 --> 00:14:37.079 وزنش به معنای واقعی کلمه مثل چیزی است که کسی نیست 00:14:32.879 --> 00:14:39.600 به هر حال این شارژ خیلی کمه 00:14:37.079 --> 00:14:42.269 به راحتی بر روی USB ساده و آن را می آید 00:14:39.600 --> 00:14:43.980 با احتمالا کوچکترین آداپتور USB 00:14:42.269 --> 00:14:46.589 من تا به حال دیده ام حتی یک کابل وجود ندارد 00:14:43.980 --> 00:14:49.379 در میان آن فقط از USB به USB می رود 00:14:46.589 --> 00:14:51.420 مك كوكي دكمه تنها چند مورد ديگر است 00:14:49.379 --> 00:14:53.430 برای به اشتراک گذاشتن با شما بچه ها در حال حاضر این است 00:14:51.420 --> 00:14:55.170 چیزی که من در حال بارگیری در آن بودم 00:14:53.430 --> 00:14:57.899 لوستر مانند یک فروشگاه واحد است 00:14:55.170 --> 00:14:59.370 این بهترین بهترین هاست 00:14:57.899 --> 00:15:01.920 این جایی است که می توانیم بهترین را بدست آوریم 00:14:59.370 --> 00:15:04.230 لوازم التحریر بهترین نوت بوک لوازم خانگی 00:15:01.920 --> 00:15:05.880 مثل همه انواع چیزها، پس من کسی هستم 00:15:04.230 --> 00:15:09.720 برداشت شده در اینجا مثل این دو طرفه است 00:15:05.880 --> 00:15:13.199 نوار سبک نوار چسب و این فقط است 00:15:09.720 --> 00:15:16.800 به معنای واقعی کلمه کل سه تا پنج فکر می کنم 00:15:13.199 --> 00:15:18.509 متر و آن را توسط 3m ساخته شده است در یک 00:15:16.800 --> 00:15:21.389 بسته ای مانند این اگر شما دنبال آن هستید 00:15:18.509 --> 00:15:22.980 در قفسه من نمی توانم به شما بگویم که آن چیست 00:15:21.389 --> 00:15:27.019 در واقع آن را به زبان ژاپنی نوشته شده است 00:15:22.980 --> 00:15:30.240 متاسفانه اما این نوار نوار است 00:15:27.019 --> 00:15:32.639 تسمه در یک طرف و طرف مقابل 00:15:30.240 --> 00:15:34.410 از نوار چسب در طرف دیگر و من 00:15:32.639 --> 00:15:37.199 در واقع استفاده از این را برای پیچاندن بسیاری 00:15:34.410 --> 00:15:40.920 کابل من آن را بزرگ اگر شما می خواهید 00:15:37.199 --> 00:15:42.360 استفاده از آن را برای من حدس می زنم آن را ذخیره سازی طولانی مدت 00:15:40.920 --> 00:15:44.160 احتمالا خیلی خوب کار نخواهد کرد 00:15:42.360 --> 00:15:46.319 دائما باز کردن و بسته شدن 00:15:44.160 --> 00:15:48.480 کابل زمانی که من میز میزنم وقتی که من 00:15:46.319 --> 00:15:50.160 به احتمال زیاد به لندن منتقل شدم 00:15:48.480 --> 00:15:53.519 برای استفاده از جهنم از بسیاری از این و 00:15:50.160 --> 00:15:57.240 این دقیقا به همین دلیل من سه خریدم و 00:15:53.519 --> 00:15:59.610 مورد نهایی این دونده دیگر است 00:15:57.240 --> 00:16:01.800 از سال گذشته بود اگر شما را دیدم 00:15:59.610 --> 00:16:04.250 ضربه فنی ویدیو های اخیر 00:16:01.800 --> 00:16:07.529 شما می دانید که پدربزرگ اللی 00:16:04.250 --> 00:16:10.440 با مهربانی به من یک بار از لنز Zeiss به من داد 00:16:07.529 --> 00:16:12.629 برای دوربین من که از نظر فنی هستند، دستمال مرطوب میپوشم 00:16:10.440 --> 00:16:15.690 برای لنزهای دوربین اما آنها نیز کار می کنند 00:16:12.629 --> 00:16:17.790 عالی برای تمیز کردن گوشی خود 00:16:15.690 --> 00:16:20.939 عینک و چیزهای دیگر مانند آن است 00:16:17.790 --> 00:16:24.149 آنها را به صورت عمده خرید می کند و او به من داده است 00:16:20.939 --> 00:16:25.709 یکی دیگر از بارها، بنابراین من فکر کردم 00:16:24.149 --> 00:16:27.839 این سنت را ادامه خواهد داد و 00:16:25.709 --> 00:16:31.350 این ویدیو را در سال جاری نیز شامل می شود 00:16:27.839 --> 00:16:33.120 نتیجه این ویدئو را به این دلیل که این است 00:16:31.350 --> 00:16:35.279 تمام محصولات من امیدوارم شما داشته باشید 00:16:33.120 --> 00:16:36.329 لذت بردن از این یکی مطمئن شوید که شما بروید و 00:16:35.279 --> 00:16:37.620 اتمام شرح آنجا خواهد بود 00:16:36.329 --> 00:16:39.449 لینک به جایی که شما می توانید آنها را خریداری کنید 00:16:37.620 --> 00:16:41.910 زیر برخی از این لینک ها خواهد بود 00:16:39.449 --> 00:16:44.040 وابسته به منحصر به فرد به من است که به همین دلیل نیست 00:16:41.910 --> 00:16:45.629 من این ویدیو را ساختم و تاثیر نمی گذارد 00:16:44.040 --> 00:16:48.329 هزینه آن فقط یک راه مفید است 00:16:45.629 --> 00:16:49.889 برای حمایت از این کانال و من می خواهم 00:16:48.329 --> 00:16:51.839 قدردانی از آن اگر شما به استفاده از آنها 00:16:49.889 --> 00:16:53.069 اما مجددا تعهد نمیکنید مطمئن شوید که هستید 00:16:51.839 --> 00:16:55.129 رفتن به عضویت در کانال من و 00:16:53.069 --> 00:16:57.420 این ویدیو را به عظمت شست پا و 00:16:55.129 --> 00:16:59.160 همچنین نظر کمی را در پایین قرار دهید 00:16:57.420 --> 00:17:00.629 به من اطلاع دهید که محصول مورد علاقه شما چیست 00:16:59.160 --> 00:17:02.069 است یا اگر اخیرا به ژاپن بوده اید 00:17:00.629 --> 00:17:04.260 چه چیزی خریداری کرده ای که فقط می خواهید 00:17:02.069 --> 00:17:05.549 برای به اشتراک گذاشتن با افراد دیگر که دوستشان دارم 00:17:04.260 --> 00:17:07.049 مطمئن شوید که شما چه فکر که دیگر 00:17:05.549 --> 00:17:10.110 راه به عنوان یک یادداشت جانبی سریع من در واقع 00:17:07.049 --> 00:17:12.000 مجموعه ای از جعبه APO را تنظیم کنید تا اگر شما همیشه دوست دارید 00:17:10.110 --> 00:17:13.169 برای ارسال هر چیزی یا اگر فکر می کنید 00:17:12.000 --> 00:17:16.199 محصولی را که می تواند عالی باشد، به دست آورد 00:17:13.169 --> 00:17:17.760 با این مخاطب بزرگتر به اشتراک بگذارید و سپس احساس کنید 00:17:16.199 --> 00:17:20.339 رایگان به توضیحات در آنجا نگاه کنید 00:17:17.760 --> 00:17:22.530 جزئیات مربوط به آن دوره اشکال سرد است 00:17:20.339 --> 00:17:24.630 این است که من آن را در حال آمدن تا یک ساعت است 00:17:22.530 --> 00:17:27.209 و من چندین ساعت در یک شکاف دارم 00:17:24.630 --> 00:17:29.580 اگر من در واقع باید برای رفتن به رختخواب بروم 00:17:27.209 --> 00:17:34.200 تا بعد من را به خانه برگردانم 00:17:29.580 --> 00:17:37.050 انگلستان آره امیدوارم امیدوارم لذت ببرید 00:17:34.200 --> 00:17:44.190 این خیلی ممنون از لطف شما بعدا 00:17:37.050 --> 00:17:44.190 [موسیقی] 00:17:46.310 --> 00:17:53.820 [موسیقی] 00:17:51.790 --> 00:17:53.820 اوه