آشنایی و مقابله با انگل های گوسفند

547


0

در زمان پرواربندی گوسفندان علاوه بر فراهم کردن تغذیه آنها باید مواظب بیمار شدن گوسفندان نیز باشید تمامی گوسفندان هم مانند دیگر حیوانات ممکن است در معرض بیماری های انگلی قرار بگیرند تمامی گوسفندان ممکن است در هنگام بردن به مرتع به انواع انگل های داخلی و خارجی مبتلا شوند

Published by: اسمارت شیپ (مشاوره تاسیس دامداری: 09396462795)
Published at: 1 year ago
Category: حیوانات