سی تی اسکن ...

۳.۱ K


۰

سلام : در این کلیپ با عکسبرداری با سی تی اسکن آشنا می شوید .سایت آموزش ایرانی www.irAmooz.ir کانال آزمایشگاه علوم : www.telegram.me/AZoloom

Published by: سایت آموزش ایرانی ( www.irAmooz.ir )
Published at: ۳ years ago
Category: آموزشی