سی تی اسکن ...

۳.۱ K

سایت آموزش ایرانی ( www.irAmooz.ir )

۰

سلام : در این کلیپ با عکسبرداری با سی تی اسکن آشنا می شوید .سایت آموزش ایرانی www.irAmooz.ir کانال آزمایشگاه علوم : www.telegram.me/AZoloom

منتشر شده توسط: سایت آموزش ایرانی ( www.irAmooz.ir )
تاریخ انتشار: ۳ سال پیش
دسته بندی: آموزشی