اضافه کردن صدای دوبله به فیلم در km player وPOT player

200.8 K


0

در این آموزش نحوه اضافه کردن صدای دوبله به هر فیلمی یا تغییر دادن صدا در یک فیلم که چندین صدا بر روی فیلم وجود دارد، این آموزش مخصوص پلیر POT player و km player است برای دیگر پلیر ها به http://laptop98.ir/?p=1238 مراجعه نمایید.

Published by: laptop98.ir
Published at: 3 years ago
Category: آموزشی