رفت عمرم بر سر سودای دل - محمدرضا شجریان | ساز و آواز ابوعطا

2 K


0

کنسرت گروه شهناز (رندان مست و مرغ خوشخوان) - تهران، تالار وزارت کشور (1387) غزل از مولانا سه تار: مژگان شجریان نی: شاهو عندلیبی ================ رفت عمرم در سر سودای دل وز غم دل نیستم پروای دل دل به قصد جان من برخاسته من نشسته تا چه باشد رای دل دل ز حلقه دین گریزد زانک هست حلقه زلفین خوبان جای دل گرد او گردم که دل را گرد کرد کو رسد فریادم از غوغای دل خواب شب بر چشم خود کردم حرام تا ببینم صبحدم سیمای دل قد من همچون کمان شد از رکوع تا ببینم قامت و بالای دل آن جهان یک تابش از خورشید دل وین جه

Published by: آوای فاخته
Published at: 7 months ago
Category: موسیقی