کتابخانه غازی خسرو بیگ

۳۳

خبرگزاری صدا وسیما

۰

نسخه خطی قرآن کریم با ترجمه فارسی در کتابخانه «غازی خسرو بیگ» سارایوو زینت بخش این کتابخانه بزرگ است.

منتشر شده توسط: خبرگزاری صدا وسیما
تاریخ انتشار: ۵ ماه پیش
دسته بندی: