بریده ای از فیلم باشو غریبه کوچک

1.7 K


0

در سینمای ایران که بسیاری از کارگردان‌هایش سطح مطالعه‌ای در حد عموم افراد جامعه هم ندارند، #بهرام_بیضایی موردی استثنائی بشمار می‌رود. بیضایی چه در آثاری که در قالب ادبیات نمایشی نوشته و چه در مقالات و دیگر آثارش، نشان داده مطالعات گسترده‌ای دارد و این مهم آثارش را از نظر فرمی و محتوایی دارای ویژگی‌های متمایز و ارزشمندی کرده است.

Published by: رادیو شعر و داستان
Published at: 2 years ago
Category: هنری