آموزش ثبت فاکتور خرید و فروش، پیش فاکتور بدون مراجعه به حسابداری

۱ K


۰

با استفاده از این امکان به راحتی از داخل پرونده مخاطب می توانید پیش فاکتور ، فاکتور خرید و فروش صادر نمایید . فاکتورهای صادر شده مشتری را ببینید ، و اسناد مرتبط با او ،مثل درخواستها و استعلامها را پیوست یا مشاهده نمایید .

Published by: هولدینگ رٌکاما
Published at: ۱ year ago
Category: