نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم

۱۵.۲ K


۰

ثبت به موقع اطلاعات مالی تاثیر عمده ای در تصمیم گیری های صحیح و حیاتی هر کسب و کاری دارد. نرم افزار حسابداری سپیدار می تواند علاوه بر نگهداری و کنترل حساب های مختلف، گزارش وضعیت و نتایج تمام عملیات منسجم مالی را نیز ارایه کند. با سپیدار ضمن سهولت در کاربرد، در صورت داشتن بسته کامل سیستم ها، امکان صدور خودکار سند فعالیت های مالی شما نیز فراهم می شود.

Published by: بهین حساب سپنتا
Published at: ۲ years ago
Category: آموزشی