شیاطین داوینچی 11 - Da Vinci’s Demons

651


0

سریال - شیاطین داوینچی - Da Vinci’s Demons 2013 - ( بالای 15 ) - روایتگر اوایل زندگی لئوناردو داوینچی است - فصل سوم ، ق 4 و 3 - لئوناردو کارهای یک قاتل خطرناک را زیر نظر می گیرد تا بتواند جلوی کارهای او را بگیرد - تلاش کارلوس برای برنامه های لئوناردو، به موضوعی پیچیده تبدیل شده است و او را به سمت لغزش هایی سوق می دهد که می تواند زندگی او را تهدید کند .... - Gap.im/nama66

Published by: مهاجر
Published at: 1 year ago
Category: فیلم