سنگ پا بزنید و قد بلند شوید

7.9 K


0

استفاده از «سنگ پا» دارای خواص و فواید زیادی است؛ استفاده از سنگ پا با تحریک هیپوفیز مغز و تولید هورمون رشد به افزایش قد کمک شایانی می کند.

Published by: KhaKIBash
Published at: 4 years ago
Category: متفرقه