نسبیت به زبان ساده 1

20


0

در این فیلم با اتساع زمان به طور بسیار ساده آشنا می شوید. برای مطالعۀ بیشتر در این خصوص می توانید به کتاب از کوارک تا کهکشان که به تازگی منتشر شده است مراجعه کنید. جهت آشنایی با نحوۀ تهیۀ کتاب به سایت www.poopakedu.ir مراجعه کنید.

Published by: کانال آموزشی پوپک
Published at: 1 year ago
Category: علمی و تکنولوژی