آوای وحش - The Call of the Wild 1972

337


0

سینمایی - آوای وحش - The Call of the Wild 1972 - «باک» یک سگ گرگی فوق العاده است که از خانه اش در کالیفرنیا دزدیده شده و به آلاسکا آورده شده است. «جان تورنتن» (هستن) «باگ» را می خرد و سگ به سرعت خود را با شرایط سخت محیطش تطبیق می دهد و همراه صمیمی …. - Gap.im/nama66

Published by: مهاجر
Published at: 1 year ago
Category: فیلم