قهرمانی گلدبلک - دور چهارم از هفته هشتم (پنج شنبه) مسابقات پاییز گنبد 98

۱۶۷

اسبدوانی

۰

اسب گلدبلک با چابکسواری بنیامین جرجانی توانست در دور چهارم از هفته هشتم (پنج شنبه) مسابقات پاییز گنبد کاووس 98، عنوان قهرمانی را کسب نماید. اسب های آرنکا و فلوریا عزیزی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

منتشر شده توسط: اسبدوانی
تاریخ انتشار: ۱ ماه پیش
دسته بندی: