مفهوم عرفان شیعی

287


0

ارایه دهنده: دکتر محمد سوری ناقدان: حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی حجت الاسلام و المسلمین علی امینی نژاد دبیر علمی: حجت السلام و المسلمین دکتر علی فضلی زمان: دوشنبه 1396/9/27

Published by: ویدیوهای فلسفی و کلامی
Published at: 3 years ago
Category: مذهبی