صادرات لوستر

402


0

لوستر ازجمله محصولاتی است که 400 کارخانه در ایران در زمینه تولید آن فعال هستند.پتانسیل وظرفیت های تولید بالایی در این بخش داریم اما میزان صادرات ما در بازارهای جهانی بسیار ناچیز است.با وجود اینکه متریال اولیه تولید آن وجود دارد وازتنوع محصولی خوبی نیز برخوردار است اما به علت اینکه مسیر تبلیغات مناسبی را برای عرضه آن به بازارهای دنیا نیافتیم از بسیاری از فرصت ها محروم شدیم.در آراد سعی ما براین است با انتخاب مسیرهای درست وکم هزینه ، مطمئن و باراندمان بالا، به خروجی های مطلوب ومورد نظر برسید.

Published by: توسعه و صادرات گروه شرکت های آراد
Published at: 2 years ago
Category: آموزشی