پنیر

۵۸


۰

Cheese ♈ پنیر در این ویدئو ، در مورد ساخته شدن و استفاده از پنیر و دوغ ، مطالب بسیار خوب ، گفته شده است. بهتر است دوغ را خودتان از ماست کم چرب و پروبیوتیک درست کنید ، که کار ساده بوده وقت گیر نیست . و اگر عادت کنید نمک هم نزنید ، خیلی با ارزش میشود.

Published by: ۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
Published at: ۱ year ago
Category: آموزشی