فیلم آموزش ریاضی هشتم فصل نهم

44.7 K


0

در این ویدئو به مبحث خط و دایره که بخش اول از فصل نهم ریاضی هشتم است پرداخته شده، برای مشاهده بخش های بعدی که شامل زاویه های محاطی ،زاویه های مرکزی و... به لینک زیر مراجعه کنید: http://beyamooz.com/riyazi8 وب سایت ما: beyamooz.com تلگرام:@ba1clickbeyamooz

Published by: beyamooz.com
Published at: 3 years ago
Category: آموزشی