سریال روزی روزگاری مراد بیک حسام بیک خسرو شکیبایی

۲۰.۷ K


۰

این قسمت زیبا ترین و جذاب ترین قسمت این سریال به یاد ماندنیست.! یعنی زمانی که مراد بیک که خود دوستدار دزد بزرگی به نام قلی خان بوده و قلی خان سالها قبل از مراد بیک بزرگ ترین دزد و راه زن معروف ان منطقه و حوالی بوده و توانسته به تنهایی 1000 قافله را لخت کند. در پیری در کمال ناشناسی در چهره ی یک پیر مرد فرتوت نشسته و از سرگذشتش به مراد بیک جوان میگوید و وقتی مراد بیک میفهمد او همان قلی خان بزرگ بوده که کار از کار گذشته و در صحنه ای زیبا قلی خان جان داده و مرده ولی درحالتی که انگار دارد به مسیر صحراء و کوهستان

Published by: سعد الله
Published at: ۷ years ago
Category: فیلم