آموزش نحوه محاسبه مالیات حقوق در حسابداری

۲.۷ K

حسابداران برتر مرکز آموزش حسابداری

۰

هر ماه حسابداران بایستی نسبت به ارسال لیست مالیات حقوق اقدام نمایند ، بنابراین یکی از وظایف مهم ایشان محاسبه مالیات حقوق می باشد ، به توضیحات حقوق در این مورد توجه فرمائید .

منتشر شده توسط: حسابداران برتر مرکز آموزش حسابداری
تاریخ انتشار: ۱ سال پیش
دسته بندی: آموزشی