آموزش نحوه محاسبه مالیات حقوق در حسابداری

۲.۷ K


۰

هر ماه حسابداران بایستی نسبت به ارسال لیست مالیات حقوق اقدام نمایند ، بنابراین یکی از وظایف مهم ایشان محاسبه مالیات حقوق می باشد ، به توضیحات حقوق در این مورد توجه فرمائید .

Published by: حسابداران برتر مرکز آموزش حسابداری
Published at: ۱ year ago
Category: آموزشی