دکلمه شعر هوشنگ ابتهاج

۷.۸ K


۰

چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی #شعری_که_نباید_میخواندیم

Published by: اینجا چراغی روشن است
Published at: ۲ years ago
Category: هنری