صعود شاخص بورس تهران

244


0

شبکۀ یک - 27 اسفند 93 - 21:00| شاخص بورس اوراق بهادار تهران که دیروز حدود 3500 واحد پایین آمده بود، امروز 999 واحد افزایش یافت و به 62 هزار و 532 واحد رسید.

Published by: پایشگری
Published at: 6 years ago
Category: