صادرات فرش ماشینی

204


0

فرش ماشینی از محصولات قدیمی تولیدی در ایران است که در زمینه تولید و طرح و نقش آن خوب عمل کردیم. در زمینه صادرات آن بازار های خوبی در جهان داریم اما بطور قطع این میزان قابل توسعه است. علت میزان پائین صادرات این محصول را روند تبلیغاتی پرهزینه آن می دانند. ما توصیه میکنیم افرادی در این حوزه وارد شوند که تولید کننده این محصول باشند. کافیست سعی کنیم روش های جدید و به روز را جایگزین روش های سنتی موجود کنیم تا بتوانیم در امر صادرات پیشرفت خوبی داشته باشیم. من نظام پرور مدیر توسعه کسب و کار و مشاور امور صادرات

Published by: توسعه و صادرات گروه شرکت های آراد
Published at: 2 years ago
Category: