آموزش سیستم مدیریت حسابداری و انبارداری با #C

۱۷۷

Golpesar

۰

انجام کليه خـدمات مالي و حسابداري، مشاوره مـالي، مشاوره بيمه و مشاوره مالياتي از قبيل تحرير دفاتر قانوني،تشکيل پرونده کد اقتصادي،شرکت حسابداري ، موسسه ابداري،گزارش فصلي و ارزش افزوده در حسابداري شرکتي،خدمات حسابداري | خدمات حسابرسي تنظيم اظهارنامه ماليات عملکرد و اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده، صورت معاملات فصلي، تهيه لوايح و دفاعيه‌هاي مالياتي و … مي باشد. http://novinacc.com

منتشر شده توسط: Golpesar
تاریخ انتشار: ۱ سال پیش
دسته بندی: