ربات شاطر ربات نانوا روبوبيكر

46


0

ربات شاطر ربات نانوا هوشمند گروه صنعتي آذربايجان افخمي مخصوص تنور تخت و شيبدار بدون تغيير در سه كاره و تعويض تنور بدون پيچيدگي كامپيوتري با نصب اسانتلفن تماس:٠٩١٢٥٢٠١٣٤٣٣٣٤٠٣٣٣٢-٠٢١٣٣٤٣٣٣٤-٠٢١ادرس: تهران- شهرري- امين اباد

Published by: islamregama
Published at: 4 months ago
Category: مذهبی