سید هاشم الحیدری :رهبر ما حضرت امام خامنه ای امروز نمی گوید: این عمار

1.1 K


0

تا زمانیکه خامنه ای ها سیستانی ها و نصر اللهی ها هستند سر حسین هرگز بالای نیزه ها نخواهد رفت

Published by: تمنا22
Published at: 2 years ago
Category: