دیدن معصومین در خواب حجة است؟

1.7 K


0

فرقه های انحرافی اکثرا از خواب برای رواج فرقه و فریب مردم استفاده میکنند و شیاطین هم به آنها کمک میکنند مخصوصا در این آخرالزمان دوتا از فرقه هایی که اجنه و شیاطین نقش پررنگی تو اونها دارن یکی فرقه انحرافی احمد بصری امام سیزدهم قلابی و دیگری عرفان حلقه هست . سلامتی و ظهور امام زمان عج الله تعالی فرجه صلوات

Published by:
Published at: 4 years ago
Category: