تاسیان :شعر خوانی هوشنگ ابتهاج

۷.۶ K


۰

تاسیان :شعر خوانی هوشنگ ابتهاج تاسه : به معنی اندوه و دلتنگی تاسیان لهجه گیلکی و به معنی حالتی است که به خاطر ، نبودن کسی ، به انسان دست می دهد

Published by: پیچک( قاصدک شعر و غزل )
Published at: ۴ years ago
Category: هنری