دراکولا ناگفته ها:نمایش عقده ها و تحریف ها

۷۷۲


۰

یکی از فیلم های کم ارزش که نمایش عقده ناشی از شکست سپاه رومانی در برابر مسلمانان است و نمایشی تحریف آمیز و دروغ از واقعیات و شاید یکی از بدترین فیلم های ضد اسلامی...

Published by: کانال فیلم و سریال
Published at: ۴ years ago
Category: فیلم و انیمیشن