در گلستانه-سهراب سپهری-دکلمه خسرو شکیبایی

۱.۵ K


۰

دکلمه زنده یاد خسرو شکیبایی روی شعر "در گلستانه" سهراب سپهری ویدیو از: AIO FILMS instagram:@aiofilms

Published by: ۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
Published at: ۱ year ago
Category: موسیقی