دکلمه (غمگین)

۹۴۶


۰

روزی که مهندسان اسپیس اکس موشک هایی به فضا فرستادند و برعکس باز گرداندند، روز سختی بود. اما برای ایلان ماسک انگار یک روز عادی. ببینید پسر بچه گوشه گیری که فقط کتاب می خواند، از کجا شروع کرد، چطور ادامه داد و چطور قرار است مریخ را مسکونی کند.

Published by: ♥️⃤ྏѕᴬᴶᴬᴰ⸎̸͖
Published at: ۱ month ago
Category: اخبار و سیاست