صالح صالحی - رفیق قدیمی Saleh Salehi - Refighe Ghadimi

۸.۵ K


۰

Follow Me instagram @Boy.Rekani چترو باران منی جان منی دل بدهی یا بکنی دل به دریا زده ام آمده ام دل به دریا بزنی رد شو از کوچه ی ما رخ بنما که بی تو بیمارم آسمان ابر شده صبر بده به من ای یارم بی تو بیمارم آی رفیق قدیمی تو که هنوز زندگیمی بگو کجارو دنبالت بگردم آهای هنوز بی وفایی آی رفیقم کجایی که بی تو کل شهرو دوره کردم آی رفیق قدیمی تو که همه زندگیمی بگو کجا رو دنبالت بگردم آهای هنوز بی وفایی آی رفیقم کجایی که بی تو کل شهرو دوره کردم تکست آهنگ صالح صالحی رفیق قدیمی تو بیا راه ب

Published by: Boy Rekani
Published at: ۱ year ago
Category: موسیقی