دانلود آشنایی با اقتصاد پر رونق فراوری مجدد فلزات موجود

۲۵۰

وب سایت تخصصی فرین

۰

Wheels of Metals Urban Mining for a Circular Economy تمدن بشری سالهاست که در حال استفاده از فلزات است. و معادن برخی از فلزات به انتها رسیده است و معادن برخی دیگر از فلزات وضعیت مساعدی ندارند. ب... دانلود در FarinMedia.ir/20886

منتشر شده توسط: وب سایت تخصصی فرین
تاریخ انتشار: ۲ سال پیش
دسته بندی: فیلم