دانلود آشنایی با اقتصاد پر رونق فراوری مجدد فلزات موجود

۲۵۰


۰

Wheels of Metals Urban Mining for a Circular Economy تمدن بشری سالهاست که در حال استفاده از فلزات است. و معادن برخی از فلزات به انتها رسیده است و معادن برخی دیگر از فلزات وضعیت مساعدی ندارند. ب... دانلود در FarinMedia.ir/20886

Published by: وب سایت تخصصی فرین
Published at: ۳ years ago
Category: فیلم