آموزش حسابداری با نرم افزار - ثبت حسابداری فروش نرم افزار

۱.۶ K

حسابداران برتر مرکز آموزش حسابداری

۰

شرکتهایی که در زمینه تولید و فروش فیلم و نرم افزار فعالیت دارند ،نسبت به حسابداری بایستی نکاتی را رعایت کنند که در این کلیپ به آن اشاره می شود .

منتشر شده توسط: حسابداران برتر مرکز آموزش حسابداری
تاریخ انتشار: ۱ سال پیش
دسته بندی: آموزشی