آموزش زبان آلمانی #1

۲۱۷


۰

Almani Be Farsi Arman, Deutsch Farsi, Amuzesh zabane Almani, German language آلمانی به فارسی آرمان Gegenteil #2

منتشر شده توسط: کلیپ خانه
تاریخ انتشار: ۱ سال پیش
دسته بندی: آموزشی