بازجویی از مامور عملیاتی به دام افتاده ی سازمان CIA

۸۳

بازپرس

۰

توی این کلیپ یک مامور عملیاتی سازمان جاسوسی CIA در گیت فرودگاه دستگیر و به اتاق بازجویی منتقل میشه ، واکنش این مامور در برابر بازپرس و چگونی گریز از معرکه جالبه اسم فیلم : The bourne supermacy

منتشر شده توسط: بازپرس
تاریخ انتشار: ۱ ماه پیش
دسته بندی: