مصاحبه پایگاه خبری پدوک با ریاست فدراسیون سوارکاری ۱

۳۶۱

paddock

۰

مصاحبه پایگاه خبری پدوک با ریاست فدراسیون سوارکاری در خصوص عملکرد فدراسیون در چهار سال گذشته و پاسخ به مسائل حال حاضر جامعه سوارکاری قسمت اول

منتشر شده توسط: paddock
تاریخ انتشار: ۱ سال پیش
دسته بندی: ورزشی