پاکسازی قطره شبنم و مداد پاکن دارhttps://t.me/Ceeport

1.7 K


0

چکه کن قطره زیبای الهی و لوح ناخودآگاهم را از آلودگی ها پاک و تمیز کن تا به آغوش الوهیت برگردم! متشکرم! دوستت دارم! قطره شبنم! قطره شبنم! قطره شبنمhttps://t.me/Ceeportبزرگترین و اولین کانال تخصصی Ho'oponopono (هُواوپونوپونو) به فارسی!مدیر@Pathlesspathکانال ویسهای پرسش و پاسخ: @Ceeportihhlکانال تجربه ها:@HooponoponoMagicاینستinstagram.com/ceeport.hooponopono

Published by: علی110،ساب بیومانترا18+توضیح درباره کانال
Published at: 43 years ago
Category: