پاسخگویی به تلفن

636


0

در این فایل آموزشی در مورد تکنیک های افزایش فروش در بازارهای داخلی صحبت می شود. مهارت پاسخگویی به تلفن ازجمله مواردی است که می توانید با تقویت آن میزان فروش خود را افزایش دهید. البته در مدلی که ما با افراد کار می کنیم مشتری با شما ارتباط برقرار می کند. برای ارتباط بامشتری یک سری مراحل از جمله معرفی خودتون ،نیازشناسی درست مشتری و ... باید انجام شود. من نظام پرور مدیر توسعه کسب و کار و مشاور امور صادراتی گروه شرکت های آراد هستم.

Published by: توسعه و صادرات گروه شرکت های آراد
Published at: 2 years ago
Category: