بیوگرافی ایلان ماسک

۵۹۹

mrstart

۰

واقعا نوآورتر از این آدم داریم؟ همه مرزهای ذهنی انسان رو درهم شکسته!

منتشر شده توسط: mrstart
تاریخ انتشار: ۱ سال پیش
دسته بندی: آموزشی