ضد عفونی غیر اصولی معابر خوانسار

27


0

کلیپ منتشره شهرداری حاکی از عملیات غیرعلمی ضدعفونی معابر شهری خوانسار علیرغم تذکر رسانه ها مبنی بر خطرناک بودن آن از نظر سازمان بهداشت جهانی است.

Published by: پایگاه اطلاع رسانی خوانسارنیوز
Published at: 2 years ago
Category: اخبار و سیاست