آوازی از اشعار سعدی و حافظ

1.6 K


0

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

Published by: reza_ziaa
Published at: 3 years ago
Category: هنری