گروه تشخیصی درمانی فرجاد

۴۰۷

گروه تشخیصی درمانی فرجاد

۰

گروه تشخیصی درمانی فرجاد در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه و با مشارکت آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش، آزمایشگاه ژنتیک آریاژن، آزمایشگاه تشخیص طبی نوین، مراکز تصویربرداری تابش پرتو و پرتوطب آزما و مرکز رادیوتراپی انکولوژی صدرا از سال 92 فعالیت خود را آغاز و هم اینک درحال ارائه خدمت به مراجعین محترم در قم و استانهای اطراف میباشد. www.farjadgroup.com

منتشر شده توسط: گروه تشخیصی درمانی فرجاد
تاریخ انتشار: ۱ سال پیش
دسته بندی: سلامت