ماجرای انتقاد جنجالی نیکبخت واحدی از فحاشی امیر تتلو و وحید خزایی /جدید

۱۰۱


۰

انتقادهای تند و جنجالی علیرضا نیکبخت واحدی از امیر تتلو و وحید خزایی نیکبخت واحدی : تتلو بی مغز است

Published by: آپارتیوب
Published at: ۶ months ago
Category: متفرقه