آشپزی با نیلوفر بانو - ابتکاری لذیذ از نیلوفر ته دیگ کورن فلکس

۱۳۵


۰

مواد لازم کورن فلکس ساده بدون هیچ مزه اضافی به مقدار لازم برنج آبکش شده به میزان لازم کره بدون نمک به میزان لازم روغن مایع به حدی که فقط کورن فلکسها کمی چرب شود آب به اندازه ته استکان

Published by: ویدیوبانک
Published at: ۷ months ago
Category: آشپزی