چهار مضراب دل انگیزان

۲۰۵


۰

اجرای گروه موسیقی تمنا شهرستان گلپایگان مردادماه 98 اواز محمد فصیحی/نی مجید اعجازی/سه تار ،بم تارحسین بهشتی/تار امیرعلی مذهبی/تمبک میثم ثمری/دف دایره هومن کولیوند/سنتور و سرپرست گروه قاسم مهاجری/مدیر گروه آرش شمسی

Published by: قاسم مهاجری
Published at: ۸ months ago
Category: موسیقی