چهار مضراب دل انگیزان

۲۰۵

قاسم مهاجری

۰

اجرای گروه موسیقی تمنا شهرستان گلپایگان مردادماه 98 اواز محمد فصیحی/نی مجید اعجازی/سه تار ،بم تارحسین بهشتی/تار امیرعلی مذهبی/تمبک میثم ثمری/دف دایره هومن کولیوند/سنتور و سرپرست گروه قاسم مهاجری/مدیر گروه آرش شمسی

منتشر شده توسط: قاسم مهاجری
تاریخ انتشار: ۱ ماه پیش
دسته بندی: موسیقی