سرود آقازاده سیاسی و جنجالی ترین سرود تاریخ انقلاب

۴۰.۷ K


۰

آقازاده سیاسی و جنجالی ترین سرود تاریخ انقلاب است که گفت وگوی یک شهید گمنام با یک ژن برتر را روایت می کند. عباس صادقی ۰۹۱۹۶۸۸۳۸۷۲

Published by: گروه سرود نجم الثاقب
Published at: ۹ months ago
Category: چگونه