آموزش ترشی بامیه یکی از خوشمزه ترین ترشی های ایرانی که با آبگوشت وکوفته

706