آموزش مهارت حل مساله و تصمیم گیری 1 از 2

۳۳۱


۰

این آموزش به صورت رایگان در جشنواره مناسبتی ناشر (عیدانه فرادرس) ارائه شده است. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.faradars.org مراجعه نمایید

Published by: دانش، پژوهش و فناوری
Published at: ۱ year ago
Category: آموزشی