روش انجام سی تی اسکن شکم و لگن بدون تزریق

۴.۸ K

گروه تشخیصی درمانی فرجاد

۰

منتشر شده توسط: گروه تشخیصی درمانی فرجاد
تاریخ انتشار: ۱ سال پیش
دسته بندی: سلامت